Postępując ekologicznie oszczędzamy

Troska o zdrowie własne i swojej rodziny bardzo często podąża tymi samymi ścieżkami, co troska o środowisko naturalne.

Świadomi tego faktu możemy w swoim własnym interesie troszczyć się i o rodzinę i o przyrodę jednocześnie. Co ciekawsze, nie musi nas to wcale więcej kosztować z punktu widzenia naszego portfela.

Najbardziej przemawiają do nas proste przykłady. Zwracając uwagę na sprzęt elektroniczny w naszym domu, a konkretnie na to, co się z nim dzieje w czasie gdy z niego nie korzystamy, możemy nie tylko zaoszczędzić nasze cenne pieniądze, ale też zadbać o środowisko i w konsekwencji o własne zdrowie.

Urządzenia pozostawione w tak zwanym trybie stand-by, czyli czuwania, zużywają niebagatelne ilości energii w ciągu roku. Szacuje się, że każdego miesiąca mogą podnosić koszty energii nawet o 20% a w ciągu roku nawet o 100 zł. Przeliczając to przez liczbę mieszkańców Polski oznacza to, że rocznie odprowadzamy nawet 1 mln ton gazów cieplarnianych do atmosfery więcej.

Nie uświadamiamy sobie najczęściej ile dobrego dla siebie i dla innych możemy zrobić, podchodząc w sposób odpowiedzialny i przemyślany do budowy własnego domu.  Rozwiązania doskonałe to takie, które są zarazem proste i skuteczne. Stosowanie ich to tylko kwestia wyboru.