Folia nadal Znika Z Budowy

Tzw. ustawa śmieciowa, czyli ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w pełni funkcjonuje od 1 lipca 2013. Obecnie to gminy są właścicielami wszystkich śmieci wytworzonych przez mieszkańców oraz organizatorem wywozu oraz utylizacji odpadków. Co w związku z tym z odpadami z placu budowy?

Szanowni Państwo, projekt "Folia znika z budowy" zakończył się z dniem 31 grudnia 2014. Poniżej znajdą Państwo informację archiwalną dotyczącą programu.

Obecne regulacje gospodarki odpadami są proekologiczne, gdyż duża część śmieci przed trafieniem na wysypisko zostanie przesortowanych oraz objętych recyklingiem. Nadal jednak pozostają nam do usunięcia resztki z placu budowy lub pozostałości z wykonanego generalnego remontu domu.

Gminy bardzo różnie traktują odpady budowlane i remontowe. Bowiem odpady z remontów i budów, które zostały wytworzone przez przedsiębiorców budowlanych nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem, to firma budowlano-remontowa powinna zapewnić kontener przeznaczony do wywozu odpadów. Po zakończeniu prac firma wykonawcza powinna wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. 

Jednak inwestor często wykonuje prace budowlane we własnym zakresie. Zobowiązany jest wówczas ponieść dodatkowe koszty - związane z transportem i składowaniem odpadów. W

W przypadku wykorzystania na budowie materiałów budowlanych Ytong i Silka, inwestor mógł skorzystać z udziału w programie Folia Znika Z Budowy.

Inwestor w ramach programu Folia Znika Z Budowy otrzymał propozycję rozwiązania problemu z folią z opakowań budowlanych w ciągu pięciu dni od daty zgłoszenia. Mógł być to odbiór z placu budowy przez przedstawiciela firmy recyklingowej lub, w przypadku budów, których umiejscowienie nie daje możliwości odbioru folii - wskazanie najbliższego punktu skupu.

Szanowni Państwo, projekt "Folia znika z budowy" zakończył się z dniem 31 grudnia 2014. Zapraszamy do kontaktu: tel. 801 122 227.