Słownik pojęć podstawowe zagadnienia

 • Aktywność cieplna

  Oznacza szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Ta cecha decyduje o tym, jak długo będzie utrzymywać ciepło w domu. Im wyższa aktywność cieplna tym chłodniejszy w dotyku materiał. Bardzo szybko magazynuje bowiem ciepło, ale także szybko oddaje je otoczeniu. Im mniejsza aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał.

 • Akumulacja cieplna

  Czyli zdolność materiału do przechowywania pobranego ciepła. To jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na komfort w mieszkaniu lub domu. Im wyższa jest akumulacja cieplna ścian, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, tym bardziej stabilna jest temperatura w pomieszczeniu zarówno zimą jak i latem.

   

   

   

 • Aprobata techniczna

  To decyzja Instytutu Techniki Budowlanej, która dopuszcza materiały i wyroby budowlane do użytku, czyli do wykorzystania ich przy budowie domu.