Chcesz dbać o środowisko?
Dowiedz się, jak wygląda przetwarzanie odpadów z budowy

Właściwe przygotowanie placu budowy to podstawa, jeżeli chcesz wdrożyć zasady ekologicznej budowy domu. Musisz pamiętać o wielu istotnych kwestiach, w tym o odpowiednim składowaniu odpadów budowlanych, jak i ich utylizacji.

Zadbaj o porządek na placu budowy, a środowisko na tym nie ucierpi

Ograniczenie zniszczenia terenu działki, jak i obszaru wokół niej uda się przeprowadzić, jeżeli tymczasową drogę dojazdu do niej, jak i miejsce składowania opadów budowlanych wyznaczysz w miejscu, na którym docelowo ma powstać podjazd. Istotne jest, aby odpady były składowane w jednym, a nie w kilku miejscach. Nie dość, że zadbasz o porządek na terenie budowy, to jeszcze unikniesz uszkodzenia trawy, drzew oraz gleby.

Materiały budowlane, a także sprzęty budowalne przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi warto zabezpieczyć materiałami odnawialnymi, takimi jak drewno lub sklejka.

Jeżeli prace budowlane wymagają użycia betoniarek, pamiętaj, aby korzystać z nich w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gruntu. Zalecamy także, aby na placu budowy znalazła się przenośna toaleta. Choć jest to rozwiązanie kosztowne, pod względem ekologicznym dużo bardziej korzystne – postawienie prowizorycznego wychodka będzie jednoznaczne z przenoszeniem zanieczyszczeń do ziemi, co może spowodować jej skażenie.

Firmę budowlaną należy uczulić również na to, aby pod żadnym pozorem nie zakopywała materiałów trujących w ziemi. Tego typu odpady powinny być składowane w specjalistycznych kontenerach. Jeżeli do budowy domu potrzebne będzie drewno, najlepiej kupić już zaimpregnowane, zamiast wykonywać te czynności na działce. Impregnat jest substancją toksyczną, która podczas nakładania na drewno mogłaby także przedostać się do gleby. Pamiętaj także o wywiezieniu na wysypisko zanieczyszczonej metalami ciężkimi ziemi. Niedozwolone jest jej ponowne wykorzystanie na terenie działki!

Właściwe gospodarowanie odpadami z budowy – jak zrobić to poprawnie?

Podczas budowy powstaje bardzo dużo odpadków, z którymi inwestor nie ma co zrobić. Problem dotyczy zarówno dużych inwestycji, jak i pojawia się podczas budowy domów jednorodzinnych. 23 stycznia 2019 weszła w życie ustawa regulująca obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów budowlanych.

Zgodnie z definicją, wytwórcą odpadów jest każda osoba, która poprzez swoje działania powoduje wytwarzanie odpadów, a także jest nim osoba, która w skutek swoich działań powoduje zmianę charakteru i składu tych odpadów. Specjalnie została wyróżniona kwestia odpadów pochodzących z remontu i budowy obiektów. Z przepisów wynika, że wytwórcą odpadów jest wykonawca robót budowlanych. Umowa między inwestorem a firmą budowlaną może jednak nałożyć obowiązek zarządzania odpadami na inwestora.

Kolejny punkt ustawy dotyczy posiadacza odpadów, którym jest wytwórca odpadów lub każda inna osoba, w której posiadaniu znajdują się odpady. Na tej podstawie można wywnioskować, że posiadaczem odpadów jest właściciel terenu, na którym są one składowane. Jednocześnie, wykonawca robót budowlanych również zyskuje tytuł posiadacza odpadów, od momentu rozpoczęcia prac budowlanych, aż do momentu przekazania inwestorowi pełnego protokołu zakończenia budowy. Wtedy właścicielem odpadów staje się inwestor. Trzeba pamiętać, że w Twoim interesie jest, aby nie odebrać placu budowy, zanim nie zostaną z niego usunięte we właściwy sposób wszystkie odpady budowlane.

kontener na odpady budowlane

Recycling i utylizacja materiałów budowlanych

Najczęstszym sposobem na skuteczne pozbycie się z terenu budowy odpadów jest zamówienie specjalnego kontenera. Dostępne są one w trzech pojemnościach: 1,5 m3, 5 m3 i 7 m3. Można wybrać także rozwiązania masowe, o pojemności około 36 m3. Zamawiając kontener, należy zaznaczyć, na co dokładnie go potrzebujesz.

Współpracując z profesjonalną firmą, można będzie przeprowadzić skuteczną utylizację odpadów budowlanych. Działania polegają na oddzieleniu od siebie poszczególnych materiałów takich, jak gruz, pręty zbrojeniowe, drewno czy szkło. Każdy z tych materiałów można następnie ponownie wykorzystać.

Największą część odpadów budowlanych stanowi gruz. Wyróżnia się ten pochodzący z betonu oraz taki, który pochodzi z cegieł. Ten drugi jest przerabiany na kruszywo, które można ponownie wykorzystać w budownictwie, na przykład do podbudowywania dróg czy tworzenia nasypów wzmacniających grunt. Jeżeli kruszywo betonowe jest dobrej jakości, można je wykorzystać do produkcji betonu.

Spora część odpadów budowlanych to także drewno. Może przybierać postać elementów konstrukcyjnych np. belek czy pozostałości po stolarce okiennej. Większość materiału można wykorzystać ponownie np. do produkcji płyt wiórowych lub innych drewnopochodnych materiałów.

Ponownie wykorzystać można również złom budowlany, czyli pręty zbrojeniowe, przewody elektryczne  i elementy konstrukcji. Podział surowca, z którego powstał złom pozwala na zakwalifikowanie stali, metalu kolorowego czy żelaza do ponownego wykorzystania.

Dzięki temu, że przekażesz firmie zajmującej się recyclingiem odpady budowlane, dbając o ekologię, pozbędziesz się jednocześnie bałaganu na placu budowy.